Projekteringsledare Täby Kyrkby

Publiceringsdatum: 2020-05-22

Projekteringsledare Täby Kyrkby

För kunds räkning söker vi en Projekteringsledare vars arbetsgifter innefattar att inom givna ramar (budget, tid, omfattning, kvalitet) ansvara för att leda och styra projekteringen i sin helhet för delsträckan Täby kyrkby -Kragstalund.

Dina arbetsuppgifter

Som projekteringsledare kommer du att inom givna ramar (budget, tid, omfattning, kvalitet) ansvara för att leda och styra projekteringen i sin helhet för delsträckan Täby kyrkby -Kragstalund. I stort innebär detta att planera, organisera och genomföra projektering och produktion utifrån förutsättningar givna i en systemhandling.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

 • I projektgenomförandet agera projekteringsledare underställd delprojektledaren
 • Ansvar för kravställandet av handlingar som tar fram.
 • Ansvara för granskning av samtliga projekteringshandlingar.
 • Vid behov planera och genomföra granskningar av byggbarheten i handlingarna.
 • Koordinera, kalla till och protokollföra projekteringsmöten, arbetsmöten och workshops gällande projektering.
 • Vid behov bistå i upphandlingsprocesser.
 • Ansvar för att lämna input till projektets huvudtidplan.
 • Delta i möten enligt mötesplan.
 • Ansvara för att upprätta reviderings-PM.

Utöver det specifika arbetet med delsträckan Täby kyrkby – Kragstalund så ingår det i denna roll att koordinera ändringar från Program RBU centrala ändringshanteringssystem för hela Projekt Banas räkning. Som stöd i arbetet finns delprojektledare, produktionsledare/ bitr. projekteringsledare och byggledare samt stabsfunktioner med specialistkompetenser såsom arbetsmiljö- och miljöhandläggare, ekonomifunktion, kvalitetshandläggare, informationspersonal, avtalshandläggare, besiktningsorganisation, driftsättningsorganisation m.m.

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av Snille. Uppdraget beräknas starta i juli och pågå till och med juni 2022.

Din profil

Krav

 • Minst högskoleutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
 • Minst 8 års sammanlagd arbetslivserfarenhet från ledande eller samordnande arbetsuppgifter inom produktion i anläggningsprojekt och/eller järnvägs- eller spårvägsprojekt varav minst ett projekt över 100 Mkr.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Projekteringsledare för ett järnvägs-eller spårvägsprojekt >100 Mkr.
 • Verifierbar god kunskap inom AMA, AB 04 samt god kunskap inom MER.
 • God datorvana inom Microsoft Officepaketet (word, ppt, xls.), minst 5 år.
 • Körkort B inkl. tillgång till egen bil.
 • Behörig byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P).
 • ar haft roller som projektledare, projekteringsledare eller produktionsledare i genomförandeskedet av BEST-arbeten, grundläggningsarbeten, arbeten med byggnadsverk, entreprenader i järnvägsmiljö med pågående trafik.
 • Minst 3 års praktisk erfarenhet av tidsplanering i Primavera/MS Proje
 • Tri kategori 19.
 • Projektledningscertifiering PMI eller IPMA.

Om företaget

Dubbelspår anordnas på sträckan genom att ett nytt spår, blivande N-spår, byggs öster om befintligt spår (upprustat 2006), blivande U-spår, fram till Byle Mosse strax innan Kragstalund station, där det växlar och det nya spåret byggs väster om befintligt spår fram till Kragstalund station. Växlarna norr om Täby Kyrkby station och söder om Kragstalund station utgår. Det nya spåret dimensioneras för att klara en framtida hastighetsökning till STH (största tillåten hastighet) på 100 km/h med några undantag vid vissa kurvor.

Längs sträckan byggs ett flertal stödmurar för att ta hand om de nivåskillnader som uppstår när järnvägen både byggs ut till dubbelspår och samtidigt bitvis får en något högre spårprofil jämfört med idag. Signal- och elkraftssystemet kompletteras för nytt spår med anpassning till befintligt system.

Under byggnationstiden ska tåg kunna vända i Täby kyrkby vilket kräver tillfälliga tekniska lösningar för bl.a. El, Ktl, Signal och Spår. Arbetet är uppdelat i två utförandeentreprenader vilka är pågående.

Om Snille

Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

Låter det intressant?

Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Intervjuer hos Snille kommer att påbörjas först när annonseringen är avslutad. Sista ansökningsdag är 2020-05-27. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Jenniefer Berg på telefon 08 562 159 18 eller på jenniefer@snille.se. Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

Om jobbet

Typ av anställningVanlig anställning
ArbetstidHeltid
Omfattning6 månader eller längre
LönFast månads- vecko- eller timlön
YrkeProjekteringsingenjör, bygg och anläggning

Ansökan

Snille Bemanning AB söker en person till denna tjänst som projekteringsingenjör, bygg och anläggning med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som projekteringsingenjör, bygg och anläggning hos Snille Bemanning AB skickar du in din ansökan senast 2020-05-27.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Projekteringsledare Täby Kyrkby

Snille Bemanning AB söker en person till tjänsten som projekteringsingenjör, bygg och anläggning i Stockholm.

2020-05-25

Mer info

Söker drivna projektledare, byggledare, projekteringsledare

Mikera El & Konsult AB söker fem personer till tjänsten som produktionsingenjör, elkraft i ospecificerad arbetsort.

2020-02-21

Mer info

Erfaren Projektledare/projekteringsledare inom Installation

Technology For Infrastructure Projects Sweden AB söker en person till tjänsten som installationsingenjör i Göteborg.

2020-04-21

Mer info