Ingenjör VA-Ledningsnät

2019-09-03

Det är vi som ansvarar för renhållning, deponier, fjärrvärme, vägar, avlopp, parker, fritidsanläggningar och dricksvatten i Kiruna kommun. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, samhällsservice och teknisk infrastruktur. Vi levererar vardagsnytta till kommunens medborgare och jobbar ständigt för ett attraktivt Kiruna. Långsiktigt, smart och hållbart.

ARBETSUPPGIFTER

I tjänsten ingår att bevaka den lagstiftning samt myndighetskrav som styr och påverkar VA-verksamheten. Du kommer att arbeta med att upprätta sprinklerplan, ta fram förnyelseplan för VA-ledningsnät och medverka i framtagandet av VA-plan. Tjänsten omfattar även att arbeta med dagvattenfrågor, mäta inläckage och spåra främmande kemikalieutsläpp i spillvattennätet, utveckla läckageövervakningen och planera luftspolning på vattenledningsnätet. Du kommer även att arbeta med att föra in VA-data i GIS-system och vara behjälplig vid upprättande av digitala VA-kartor samt samarbeta med kollegor i VA-frågor t.ex. nyanslutningar.

Du kommer även att ansvara för bevakning av avdelningens intressen kopplat till stadsomvandlingen och övriga utvecklings-/avvecklingsprojekt, såsom granskning av handlingar, besiktiga VA-arbeten och delta vid projektmöten.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en civil-/högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot VA-teknik, samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete med VA-ledningsnät samt grundläggande GIS-kunskaper är meriterande.

ÖVRIGT

Tillträde efter överenskommelse, alla våra tjänster föregås av en provanställning

Tekniska Verken har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Inom Tekniska Verken i Kiruna AB finns många olika yrken, vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare där man känner arbetsglädje och kan påverka sitt arbete. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda och vi jobbar aktivt med hälsofrågor.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad hos Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB i Kiruna genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan 

Mer information